O čtvrtletníku Digital Economy World

Potřebujete se spojit s Vašimi klienty nejen na mentální či rozumové, ale také na emoční a vztahové úrovni? Potřebujete říct, kdo jste, čemu věříte, jaké jsou Vaše vize, názory a myšlenky? Skrz tento obsah otevřete srdce a v budoucnu i peněženku Vašich klientů. ENGLISH VERSION >>

Vznik Digital Economy World

Digital Economy World je recenzovaný vědecko-populární časopis zabývající se nejnovějšími trendy v oblasti e-commerce a podnikání na internetu s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Zveřejňovány jsou především ekonomické články, studie a analýzy, které souvisejí s tzv. „novou“ nebo také „digitální“ ekonomikou. Obsahově se časopis zaměřuje na nejnovější aspekty a ekonomické studie s informační tematikou z oblasti digitalizace, gamifikace, virtualizace, streamingu, mobility internetu či globalizace ekonomiky apod.

Pro koho je Digital Economy World určen

Toto periodikum je určeno odborné veřejnosti z ekonomických, informačních či dalších souvisejících oblastí. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro shromažďování vědeckých poznatků a originálních, dosud nepublikovaných textů z oblasti digitální ekonomiky. Kromě možnosti získávat a obohacovat své znalosti v této oblasti bude mít odborná veřejnost zároveň i příležitost publikovat a prezentovat výsledky svých výzkumů.

Vydavatel časopisu DEW

Centrum Informační Společnosti, s.r.o.,
IČ: 01876139, DIČ: 01876139
Sídlo: Blažkova 186, 104 00 Praha 10 – Hájek

Kontakty >>