Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017

Brněnské výstaviště bude v době od 28. 2. do 2. 3. 2017 hostit druhý ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Hlavním partnerem se staly Hospodářská komora ČR a Veletrhy Brno a.s. a záštitu nad akcí převzali například místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, Ministerstvo školství, mládeže a sportu, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a další.

Na návštěvníky čekají expozice výzkumníků i inovačních firem. Prezentovat se zde budou mimo jiné vysoké školy, vědecké parky, nejrůznější instituce, organizace, aplikační firmy, poskytovatelé dotací, investoři, státní správa a všichni ti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Cílem veletrhu je umožnit účastníkům předávat si zkušenosti s dalšími odborníky napříč vědními obory a zajistit znalostní transfer od výzkumníků do praxe. Veletrh je určen především odborníkům, ale i široké veřejnosti.

Součástí veletrhu je rovněž bohatý doprovodný program. Na jeho tvorbě se budou podílet asociace, sdružení, klastry a další partneři, kteří si k probíraným tématům přizvou významné firmy a osobnosti. Uskuteční se například konference, semináře, samostatné přednášky, kulaté stoly, workshopy nebo networkingové akce. Účastníci veletrhu se budou moci setkat jak s producenty výsledků výzkumů a vývoje, tak s těmi, kdo je aplikují v praxi. Přítomni budou také poskytovatelé dotací, zástupci bankovního sektoru, investoři, business angels a další, kteří výzkum, vývoj a inovace finančně podporují. Veletrhu se zúčastní i zástupci Úřadu průmyslového vlastnictví, podporovatelé start-upových projektů, právníci zajišťující znalostní transfer, představitelé státní správy, asociací, sdružení, klastrů a další. Chybět nebudou ani inspirativní snídaně vystavovatelů, kteří se budou moci společně sejít a podebatovat u snídaně ještě před otevřením výstaviště veřejnosti. Studenti, kteří navštíví Veletrh Věda Výzkum Inovace, se mohou zapojit do různých soutěží. Především se však budou moci inspirovat ke svému dalšímu profesnímu rozvoji.

Svou účast předběžně přislíbila řada významných osobností, například místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, jeho náměstek pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks, ministryně školství Kateřina Valachová, její náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Robert Plaga nebo ministr průmyslu Jan Mládek. Veletrh se chystá navštívit také známý český astrofyzik Jiří Grygar, který letos dostal Cenu předsedy rady pro výzkum, vývoj a inovace za propagaci a popularizaci výzkumu. Veletrhu by se měl osobně zúčastnit také redaktor a moderátor České televize Daniel Stach, který moderuje například oblíbený interaktivní diskusní pořad Hyde Park Civilizace. Ve spolupráci s vědeckou diplomatkou v Izraeli Delanou Mikolášovou je připravována mise osobností z Izraele, která bude na veletrhu prezentovat, jak v Izraeli úspěšně funguje spolupráce výzkumu a vývoje s praxí.

Seznam vystavovatelů ještě není uzavřen a zájemci tak mají stále možnost se pořadatelům veletrhu přihlásit. Včasná přihláška zajistí zájemci možnost výběru místa i zvolení času pro svou prezentaci a další výhody.

Veletrh Věda Výzkum Inovace vytváří novou platformu pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry. Do jeho prvního ročníku se zapojilo 68 vystavovatelů a jen na zahajovacím dni bylo přes 500 účastníků. Cílem pořadatelů je překonat v nadcházejícím ročníku hranici 200 vystavovatelů.

Komentáře